Skip to main content

Niek

Ik ben mijn eigen kenmerken meer gaan waarderen

Tijdens drie van de zeven gesprekken hebben we gewandeld. Langs de IJssel en in het Engelse Werk.

“Ik heb meer duidelijkheid gekregen over wie ik ben, waar knelpunten zitten in mezelf in combinatie met mijn huidige werk en waar ik naar toe wil. Ik heb geleerd loopbaankeuzes te (mogen) maken en die ook te maken. Ik heb beter geleerd om om te gaan met externe verwachtingen op het werk en daar een eigen geluid tegenover te stellen, mijzelf meer ruimte te geven in mijn werk. Een sterk punt van mijn coach is dat zij mij tijdens de gesprekken op een natuurlijke wijze de waarde van mijn eigenlijke hulpvragen liet zien en mij de relatie tussen actualiteit en hulpvragen steeds liet hervinden.

De manier waarop mijn coach met tijd omging gaf mij steeds een ontspannen gevoel. Ik voelde mij nooit opgejaagd. Dit maakte dat de gesprekken zelf ook een innerlijk bewustere toestand bij mij opriepen, waardoor ik de dag en mijn omgeving beter aan kon. Verder vind ik het een sterk punt dat mijn coach mij heeft gestimuleerd bepaalde menselijke kanten en behoeften in mijzelf te erkennen als behoefte en leerde ik daardoor menselijker met mijzelf omgaan. Ik vond het vrij bijzonder dat mijn coach in de startfase een lang verhaal van mij, zo goed op hoofdlijnen kon begrijpen en samenvatten. Tenslotte sprak het mij aan, dat ik door haar ontwikkelingsgerichte manier van vragen en kijken mijn eigen kenmerken meer ben gaan waarderen. Dit kwam bijvoorbeeld doordat zij me liet zien, dat bepaalde kenmerken en ideeën van mij niet een probleem zijn, maar een aanvulling zijn op het team waarbinnen ik werk. In die zin heeft het coaching traject mijn zelfvertrouwen vergroot”.

Niek – hogeschool docent