Skip to main content

Voordat je begint aan een begeleidingstraject wil je natuurlijk graag weten wie ik ben en hoe ik je kan helpen met coaching. Je bent van harte welkom om kennis te maken. 

Solange Coaching Verlies & Rouwbegeleiding

Kennismakingsgesprek en intake

Voordat je begint aan een begeleidingstraject wil je natuurlijk graag weten wie ik ben en hoe ik je kan helpen met een begeleidingstraject. Daarom bied ik je een kennismakingsgesprek aan.

De kennismaking heb ik als volgt ingericht. We maken contact en leren elkaar kennen. Tegelijkertijd houden we een intakegesprek rondom jouw leervragen. 

Is er een klik en gaan we samen op pad? Dan geldt de kennismaking als betaalde intakegesprek. Zie je na de kennismaking af van een vervolg dan is het gesprek helemaal gratis. Het is dan een cadeau van mij aan jou.

Is counselling of coaching iets voor jou?

In het kennismakingsgesprek onderzoeken we samen of coaching en counselling iets voor je is. We hebben het over je persoonlijke uitdagingen. En we onderzoeken of deze begeleidingsvorm past bij wat jij wilt leren en bereiken. Ook bespreken we de kosten van een coaching- of een counsellingstraject. Uiteraard is er alle ruimte om al jouw vragen te beantwoorden.

In mijn praktijk staat coaching voor een traject met een vooraf afgesproken aantal gesprekken, met heldere doelen, we werken toe naar een eindresultaat. Counselling staat voor een lossere vorm van begeleiding. Bij counselling spreken we steeds per gesprek af.

Passen jij en ik bij elkaar?

Aan het eind van het kennismakingsgesprek staan we stil bij de vraag of er een klik ontstaat. En hoe de start van jouw traject eruit kan zien.

Coachplan en offerte

Het gesprek duurt ongeveer anderhalf uur. Er is uitlooptijd, indien nodig nemen we die tijd. Je hoeft uiteraard niet meteen te beslissen; als je wilt, kan ik je aansluitend een begeleidingsplan en een offerte toesturen zodat je alle gegevens overzichtelijk op papier hebt.

Kosten

In de meeste gevallen worden de kosten voor werk-gerelateerde coaching of counselling door je werkgever vergoed. Informeer bij je werkgever naar de mogelijkheden. Lees meer over kosten.

Interesse? Vul dan het aanmeldingsformulier in

Naam
E-zine ontvangen?

Verschil tussen coaching en counselling en psychosociale therapie

Counselling is een vorm van laagdrempelige, praktische en individuele psychosociale begeleiding. Counselling bevordert op professionele wijze en op basis van vertrouwen het herstel en evenwicht van de cliënt. De counsellor ondersteunt en begeleidt personen bij situaties in zijn/haar werk die zij ongewenst, pijnlijk, ongemakkelijk of frustererend vinden. De counsellor helpt je om de situatie waarmee je zit inzichtelijk te maken en leert je beter omgaan met bestaande problemen.

Counselling is een proces waarbij, door middel van communicatie, de counsellor de hulpvrager helpt om inzicht te verkrijgen in zijn of haar niveau van ontwikkeling, hem/haar helpt accepteren, en hem/haar ondersteunt om maximaal te kunnen functioneren op eigen niveau. De counsellor stuurt de cliënt niet vanuit eigen overtuigingen en ideeën maar toont respect voor haar of zijn waarden en keuzes. Counselling wordt vooral ingezet bij levensvraagstukken, maar ook bij werk gerelateerde vragen.
Bron: ABvC en Gerard Egan, 2010

Coaching is een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij de coach op interactieve wijze de gecoachte aanzet tot effectief gedrag door:

  • bewustwording en persoonlijke groei;
  • het vergroten van zelfvertrouwen en
  • het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden
  • Het gaat om het vrijmaken van iemands potentieel om zijn prestaties te maximaliseren. 

Coaching is die vorm van professionele begeleiding waarbij de coach als gelijkwaardige partner de cliënt ondersteunt bij het behalen van zelfgekozen doelen. Coaching wordt vaak ingezet in arbeidssituatie om het potentieel van iemand verder te vergroten. En kan ook bij preventie en herstel van rouwsignalen, stress en burn-out zeer effectief zijn.
Bron: Nobco

Psychosociaal therapie werkt vanuit een holistische benadering, dat wil zeggen dat de mens en geest als een geheel wordt gezien. De nadruk ligt op jou en niet op je klacht. De therapeut neemt ruim de tijd om samen met de cliënt op zoek te gaan naar de oorzaak van het probleem. Dit kan enerzijds door vanuit de geest (de psyche) het lichaam te betrekken of door bij het lichaam te beginnen en daarbij de psyche te betrekken.

Psychosociaal therapie wordt in veel gevallen voor een deel vergoed vanuit je aanvullende verzekering.
Bron: RBCZ

In de praktijk

In mijn praktijk is het verschil heel simpel: een coachtraject gaat altijd gepaard met het afspreken van een aantal gesprekken een plan, doelen, evaluaties en het (uit)werken van opdrachten. Bij counselling spreken we meestal per gesprek af. De structuur van de begeleiding is ‘losser’. Psychosociaal therapie lijkt op counselling. Een praktisch verschil is dat de begeleiding bij psychosociaal therapie in veel gevallen (afhankelijk van je verzekeraar) deels vergoed wordt vanuit je aanvullende zorgverzekering.