Skip to main content

Dirk Jan

Mijn dromen zijn niet onbereikbaar, maar meer reëel geworden.

Ik heb verschillende gesprekken gevoerd met Solange Boasman, naar aanleiding van grote veranderingen in mijn persoonlijke en werksituatie. Ik had ontdekt dat ik mij teveel liet leiden door de wensen van anderen en weinig toekwam aan eigen initiatieven. Daarvoor ontbrak energie en durf. Inmiddels ben ik van baan veranderd en voel ik mij prettig in de nieuwe werksituatie.

Haar begeleiding was integer en vertrouwenwekkend. Ik kreeg het gevoel aanvaard te zijn en werd geïnspireerd door de wijze waarop zij mijn krachten en vaardigheden ontdekte. Ze heeft me geholpen deze verder te ontwikkelen. Ik heb daardoor meer zelfvertrouwen en durf gekregen. Mijn dromen zijn niet onbereikbaar, maar meer reëel geworden. Ik heb meer inzicht gekregen in de mogelijkheden en onmogelijkheden van eigen gedrag. Solange Boasman is een kundige,- warme en invoelende persoonlijkheid die ruimte schept en kwaliteiten ontdekt en stimuleert.