Solange Coaching Verlies & Rouwbegeleiding

Mijn naam is Solange Boasman


Ik woon en werk in Kampen. Oorspronkelijk werkte ik als onderwijskundige en pedagoog in het hoger onderwijs. Daar ontwikkelde ik nieuw onderwijs, gaf colleges en coachte studenten.

De combinatie van een hoge werkdruk, tegenslag op privévlak en mijn ondermijnende overlevingsmechanismen werd te zwaar om te dragen. Ik raakte uiteindelijk zelfs burn-out. Daardoor werd ik gedwongen om na te denken over mezelf en over mijn toekomst. Ik ging op zoek naar mijn roeping en mijn passie.

Gaandeweg werd duidelijk dat mijn hart ligt bij het begeleiden van mensen in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling. Ik borduurde voort op mijn coachopleiding, door diverse verbreding en verdieping te zoeken in vervolgstudies. Tijdens de herstelfase van mijn burn-out bouwde ik stap voor stap aan mijn eigen praktijk.

Kracht en kwetsbaarheid

Mensen begeleiden in hun persoonlijke ontwikkeling als coach, counsellor, therapeut en trainer klopt ook het beste met mijn eigen levensverhaal en levensloop, zeker als het daarbij gaat om ingrijpende verliezen. Ik heb zelf verlies en verandering, en de grote invloed daarvan, meegemaakt vanaf mijn vroege kinderjaren. Ik ben door diepe dalen gegaan en heb gevoeld hoe groot de wanhoop kan zijn, hoe uiterst kwetsbaar je je kunt voelen. En ik voel me nu krachtiger dan ooit.

Zwarte zwaan

Een mooi symbool waarin kracht en kwetsbaarheid samenkomen is voor mij de zwarte zwaan. Het is de dualiteit die ik bij mijn cliënten zie en die ik ook voortdurend aanspreek binnen de begeleidingstrajecten. De zwaan is daarom mijn logo geworden. Ook al omdat de kleur zwart herinnert aan mijn Caribische wortels en identiteit. Dat is belangrijk voor me omdat ik mezelf als instrument gebruik in mijn werk.

Samen, niet alleen

Ik heb vooral geleerd dat ik mijn eigen weg te gaan heb, maar dat ik mijn weg niet alleen hoef te lopen. Mijn cliënten hoeven dat ook niet; als coach, counsellor, psychosociaal therapeut en trainer loop ik met ze op en help ik ze bij elke stap die nodig is. Om mezelf en hen daaraan te herinneren, heb ik een Afrikaans beeldje in mijn coach ruimte staan.  

Als coach, counsellor, therapeut en trainer zet ik me iedere dag in om onze wereld een beetje kleuriger te maken. Ik doe dit mede vanuit mijn christen-zijn. Het is mijn basis (secure bases) en bron, een wezenlijk aspect van mijn identiteit.

In de media

Mag ik jouw coach zijn?

Hulp bij rouw en verlies
Solange Boasman Verlies & Rouwbegeleiding

In mijn trajecten leer jij jezelf beter kennen door zelfonderzoek. Ook leer je wat de oorzaken zijn van jouw stress, en ook welke energiegevers en hulpbronnen jij hebt. Je ontdekt wie jij ten diepste bent en wat jouw persoonlijke behoeftes zijn. Daarmee leer je om je veerkracht aan te speken. Bovendien leer je meer over je relatie met (belangrijke) anderen, waardoor jij je makkelijker zowel fysiek als in een (on-line) gesprek verbindt middels dialoog.

Wil je graag meer weten over mijn werkwijze? Maak dan een afspraak met me voor een kennismakingsgesprek en intake ineen.

Curriculum Vitae

CV Boasman Solange Coaching

Eind augustus 1997 nam ik mijn bul in ontvangst aan de RUG – faculteit Psychologie, Pedagogiek en Sociologische wetenschappen. 

In 2009 slaagde ik voor mijn coachopleiding aan de School of Management & Law van Hogeschool Windesheim.

Daarna volgde ik diverse specialisaties op het gebied van bevlogenheid en energie op het werk, verliesbegeleiding en burn-out en stress o.a.: Postacademische Verlieskunde (De Mönnink), Systemisch werken, Voice Dialogue, NLP en Stresscounseling.

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO). Dit lidmaatschap garandeert de kwaliteit van mijn coaching. In mijn begeleiding maak ik gebruik van de cliëntvolgsysteem en evaluatiesysteem, Coaching Monitor. Ik houd me aan de NOBCO beroepscode en volg continu bij- en nascholing.

Tevens ben ik Registercoach met het Keurmerk Coach bij kanker via de gespecialiseerde en landelijke organisatie Coach Connect bij kanker.

Daarnaast ben ik lid van de Stichting Burnout en Stress, een landelijke club van circa 40 coaches die gespecialiseerd zijn in de begeleiding van mensen met stress-en burnout klachten.

Tot slot ben ik lid van het Landelijk Steunpunt Verlies als gecertificeerde rouwbegeleider categorie 3.

Supervisie en intervisie staan structureel op mijn agenda. Het houdt me scherp en flexibel.

Samenwerkingspartners

Solange Boasman

Coach, Psychosociaal therapeut,
Counsellor, & Trainer

Bezoekadres
Siriusweg 13
8262 BE, Kampen 

Telefoonnummer
+31 (0)6 10232040

Fotografie door Kristi Goutbeek   |  Ontwerp en realisatie door Studio Sandra Gortemaker