Skip to main content
in de kern geraakt

In de kern geraakt door je scheiding

Wanneer je in een echtscheiding terecht komt is het leed en het verdriet onbeschrijfelijk. In een klap is je leven veranderd en wordt het nooit meer zoals het was. Er is komt een streep in je levensverhaal. Er bestaat nu een leven voor je scheiding van je partner en een leven na het verlies van je geliefde.

Bij het verlies van je partner door echtscheiding komt ook ‘ik-verlies’ om de hoek kijken. Je raakt tegelijkertijd met de scheiding ook een stuk van je zelf kwijt. Dat is dubbel verlies. Vragen als: ‘wie ben ik zonder jou?’ horen er dan bij en kunnen het rouwproces dat op gang komt verzwaren.

Geraakt

Verlies raakt je in de KERN van je identiteit en in de KERN van je bestaan!

K ontrole: je bent alle grip, controle en continuïteit kwijt

E igenwaarde: je voelt je kwetsbaar en minderwaardig

R echtvaardigheidsgevoel: je vraagt je af ‘waarom ik?’

N u-in-relatie-tot-later: je droom spat uiteen

Identiteitscrisis

identiteitscrisis

De identiteitsvragen die naar boven komen kunnen je onzeker maken. Het is de start van een zoektocht naar je nieuwe identiteit in een veranderde werkelijkheid. Je staat op de drempel van een transitieproces. Je leven is voorgoed veranderd en je mag weer opnieuw je weg vinden in die veranderde wereld. En je wordt uitgedaagd om jezelf weer opnieuw uit te vinden.

Het herstellen van je kern kost tijd en vraagt aandacht. Door op zoek te gaan naar de zin en de betekenis van je verlies kan je je zelfvertrouwen herwinnen en het verlies integreren in je leven.

Een secure base, een veilige plek, lieve zorgzame mensen die om je geven is onmisbaar in een periode waarin je twijfelt aan alles en ook aan jezelf.

Je verlies moet je zelf dragen, maar dat hoeft niet alleen.

Vragen om door te nemen

  1. Hoe komt het ‘in de kern geraakt’ tot uiting in mijn leven
  2. Wie ben ik zonder mijn man/vrouw?
  3. Hoe zien anderen mij?
  4. Klopt datgene wat ik zelf denk en voel, ook met hoe anderen naar mij kijken?
  5. Wie wil ik zijn zonder mijn partner?
  6. Hoe geef ik de zoektocht naar mijn nieuwe identiteit vorm?

Lees ook:


herinneringsboom

De boom

de liefde blijft

Jouw laatste woorden

in de kern geraakt

In de kern geraakt door je scheiding

Rouwsignalen