Skip to main content

Solange Boasman Verlies & Rouwbegeleiding

Omgaan met ziekte

Over Annelies

Annelies is 52 jaar. Ze is een aanzienlijk deel van haar werkzame leven financieel directeur binnen een ‘mannen’bedrijf.  Haar werk was voor haar altijd een bron van energie; ze genoot van de drukte en ze vond het prachtig dat haar medewerkers en mede-directieleden op haar leunden en vertrouwden op haar nauwgezetheid. Een halfjaar geleden kregen Annelies en haar man, Joost, een bericht dat hun leven ernstig ontwrichtte.

Hun jongste dochter, Veroniek van 16 bleek heel ernstig ziek te zijn, en zou niet meer beter worden. Vlak na dit onheilsbericht konden Annelies en Joost nog plannen maken en beslissingen nemen voor de komende periode. Maar de gezondheidstoestand van hun dochter is heel snel verslechterd. Zij heeft nu doorlopend zorg nodig en is nauwelijks nog aanspreekbaar.

Annelies wordt overspoeld door verdriet en ongeloof. ‘Hoe kan het zijn dat zo’n jong iemand, zo ziek kan zijn en zal sterven. Zo hoort het niet te gaan in het leven’, spookt door haar hoofd.
Annelies wil haar verdriet met haar man delen en ook horen hoe hij zijn verdriet ervaart, maar dat is lastig. Haar man gaat anders om met zijn rouw en keert zich juist helemaal in zichzelf. Het lukt hem gewoon niet om nu het gesprek aan te gaan. Ook belangrijke zaken over hun financiën kan Annelies niet meer met hem bespreken. “Gelukkig zijn de andere kinderen volwassen”, denkt ze weleens. Maar ook met hen komt ze er niet echt toe om aandacht te vragen voor haar zware situatie; iedereen is op Veroniek gericht.


Voortvarend als ze is, heeft Annelies al het één en ander met haar team en mede-directieleden besproken en  geregeld. Ook is er thuis goede zorg en ondersteuning voor Veroniek. Maar Annelies maakt steeds meer fouten op haar werk en thuis ligt ze vaak huilend in bed. Ze beseft dat ze nu echt voor zichzelf moet gaan zorgen; ze besluit om een coach te zoeken.

Hulp bij rouw

Een ziekteperiode van een geliefde en mantelzorger zijn geeft veel stress. Zoveel dat je er zelfs burnout van kunt raken.

Ik help je om de burn-out voor te blijven en om de overspanning om te zetten naar persoonlijk leiderschap en een vreugdevol en vrij leven, met alles wat er is.

Wil je graag meer weten over mijn werkwijze? Maak dan een afspraak met me voor een kennismakingsgesprek.

Stress door ernstige ziekte van je dierbare

Is jouw kind, partner, vriend, ouder of een ander geliefde ernstig ziek? Heb je het nodig om te praten over je zorgen, maar lukt dat niet omdat er zoveel praktische taken te regelen zijn, en omdat alle aandacht naar je geliefde uitgaat? Kun je je werk niet meer goed aan, en/of dreig jij in een isolement te raken?
Je geliefde is niet meer wie hij of zij was. Je hebt er een allesoverheersende, zorgende rol bij gekregen. Je omgeving is vaak blind voor jouw worsteling. Je situatie is vaak erg ingewikkeld geworden, terwijl je oude structuur grotendeels is weggevallen. Overspanning of zelfs burn-out liggen op de loer. Maar je kunt bijna geen tijd vrijmaken voor hulp, omdat je de “rots in de branding” moet zijn. Coaching of counselling kan dan goede ondersteuning bieden.

“Hoe de wind waait, daarop heb ik geen invloed, wel op hoe ik de zeilen zet”

Kennismaking en intake

Heb je interesse en wil je graag meer weten? Bel me dan of vul het formulier in voor het kennismakingsgesprek en intake ineen.

Herstel door coaching of counselling

Tijdens een begeleidingstraject krijg jij alle aandacht. Je leert om de ziekte van je geliefde op een constructieve manier in je leven in te passen. Maar ook om je te realiseren hoe het nu is met de ziekte van je geliefde. Je leert daarom te rouwen en om je leven opnieuw vorm te geven. Je doet dit op je eigen manier en in je eigen tempo. Counselling gaat daarbij wat dieper dan coaching. Afhankelijk van jouw situatie en je wensen kun je kiezen uit de individuele trajecten 

Coaching rondom kanker

Levert je geliefde een gevecht tegen kanker dan is daar ook speciale begeleiding voor. Lees meer via ‘je werk Als kanker je werk raakt

De gespecialiseerde begeleiding besteed aandacht aan thema’s als vermoeidheid, zelfbeeld, angst, relatie, zingeving en werk.