Skip to main content

Solange Boasman Verlies & Rouwbegeleiding 

Lotgenotencontact

Een lotgenotencontactgroep is een groepstraject voor wie rouwt. De leden van de groep zoeken samen naar manieren om hun verlies en rouw in hun leven te integreren. Herkenning en erkenning van de pijn en het verdriet staat in deze bijeenkomsten centraal. Door het samenzijn en de uitwisseling helpen we elkaar tijdens de bijeenkomsten steeds weer een stap verder.

Momenteel is er een lotgenotencontact groep voor weduwen en weduwnaars. In juni 2017 start er een lotgenotencontactgroep voor mensen die gescheiden zijn of nog in het echtscheidingsproces zitten: ‘In liefde loslaten’ . Begin juli 2017 start er een lotgenotencontactgroep voor nabestaanden na zelfdoding: ‘Leven met zelfdoding van een dierbare’.

Rouwen is hard werken

Rouw komt meestal “rauw op je dak vallen”, het verlies is groter dan je in woorden kunt vatten en je emoties buitelen door elkaar. Het kan erg helpend zijn om met lotgenoten te ontdekken dat je niet de enige bent die moeite heeft met het omgaan met je verlies. Vaak kun je in een open gesprek met elkaar, waarin er respect is voor ieders persoonlijke beleving van de rouw, veilig op zoek gaan naar jouw manier van rouwen, jouw manier om je verlies met je levensverhaal te verweven. De lotgenotengroep biedt deze veiligheid.

Voor wie is het lotgenotencontact geschikt?

Het lotgenotencontact is geschikt voor je als je minstens een half jaar geleden je geliefde hebt verloren; eerder komen is gewoonlijk te vroeg, soms kan je wel eerder komen. Ook is de groep helpend als je ervaart dat je omgeving niet zoveel aandacht meer heeft voor jouw verlies, of als bestaande hulp en steun, bijvoorbeeld vanuit je kerk, is opgehouden.

Werkwijze

De groep omvat maximaal acht deelnemers, we komen minimaal zes keer bij elkaar. De onderwerpen stellen we in onderling overleg samen en we letten goed op of iedereen voldoende aandacht krijgt. Thema’s van de groepsbijeenkomsten kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • Emoties
 • Mijn nieuwe ‘ik’
 • Geloof in de toekomst
 • Leven na de dood
 • Troost
 • Memories
 • Reacties uit je omgeving
 • Feestdagen en andere dagen

In 2016 en 2017 kwam er een weduwen en weduwnaarsgroep bijeen in de Zuiderhof te Zwolle. Momenteel is er geen actieve groep. Mocht je belangstelling daarvoor hebben. Stel gerust een vraag. Wellicht kan er een groep geformeerd worden. 

Aanmelding

Het lotgenotencontact is er voor:

 • gescheiden mannen en vrouwen
 • weduwen en weduwnaars
 • nabestaanden na zelfdoding van een geliefde

We komen in drie aparte groepen bij elkaar. Heb je belangstelling voor groepsbijeenkomsten rondom rouwverwerking in Zwolle? Bel me dan gerust voor meer informatie. Of vul het onderstaand formulier in voor aanvullende informatie.