Warner

Mijn sociale rol is duidelijk geworden

In een tiental sessies is het mij gelukt innerlijke processen te zien en bespreken. Deze inzichten hebben voor mij merkbare veranderingen teweeg gebracht in mijn persoonlijke houding evenals in mijn werk (professionele) houding.

De invulling van de bijeenkomsten van Solange Boasman bestonden uit duidelijke opdrachten en testen die in de voorbereiding door mij werden gemaakt en daarna besproken. De aangeboden ondersteunende oefeningen waren zeer veelzijdig en aantrekkelijk.

Door deze invulling is bijvoorbeeld mijn sociale rol duidelijker geworden, daarnaast heb ik ook mijn innerlijke wens ten opzichte van mensen in mijn omgeving helder gekregen.

Solange Boasman is in staat de juiste vragen te stellen, zich aan te sluiten bij de belevingswereld van de cliënt en van daaruit de cliënt nieuwe inzichten te geven en processen inzichtelijk te krijgen. Een meerwaarde op persoonlijk en professioneel gebied.

 

Solange Boasman

Counsellor, Coach & Trainer

Bezoekadres
Siriusweg 13
8262 BE, Kampen 

Telefoonnummer
+31 (0)6 10232040