Solange Boasman Verlies & Rouwbegeleiding

Warner Wilts – Pedagogisch medewerker A

Mijn sociale rol is duidelijk geworden

In een tiental sessies is het mij gelukt innerlijke processen te zien en bespreken. Deze inzichten hebben voor mij merkbare veranderingen teweeg gebracht in mijn persoonlijke houding evenals in mijn werk (professionele) houding.

De invulling van de bijeenkomsten van Solange Boasman bestonden uit duidelijke opdrachten en testen die in de voorbereiding door mij werden gemaakt en daarna besproken. De aangeboden ondersteunende oefeningen waren zeer veelzijdig en aantrekkelijk.

Door deze invulling is bijvoorbeeld mijn sociale rol duidelijker geworden, daarnaast heb ik ook mijn innerlijke wens ten opzichte van mensen in mijn omgeving helder gekregen.

Solange Boasman is in staat de juiste vragen te stellen, zich aan te sluiten bij de belevingswereld van de cliënt en van daaruit de cliënt nieuwe inzichten te geven en processen inzichtelijk te krijgen. Een meerwaarde op persoonlijk en professioneel gebied.

Warner Wilts – Pedagogisch medewerker A

Voor particulieren

Counseling

Dansen in de wind, individueel traject

Coaching bij rouwverwerking

Tien stappen vooruit, individueel begeleidingstraject in tien fasen

Neem een krachtige sprong, één hele dag individueel

Reik elkaar de hand, kort individueel terugkomtraject

 

Kosten

Voor bedrijven

Rouwkost voor managers

Rouwkost voor teams Omgaan met verlies op de werkvloer voor professionals in de zorg

Rouwkost voor medewerkers Individueel coachingstraject

 

Referenties

Contact

Solange Boasman Coach

Solange Boasman
Counsellor, Coach & Trainer

Bezoekadres
Dr. Van Deenweg 16A
8025 BE  Zwolle

Telefoonnummer
+31 (0)6 10232040