coach rouw en verlies

Solange Boasman Verlies & Rouwbegeleiding

Tien stappen vooruit

Individueel traject met coach rouw en verlies

Coaching biedt effectieve en doelgerichte hulp in rouwsituaties die zowel in praktische als in emotionele zin lastig kan zijn. Zeker ook als je te kampen hebt met een overmaat aan stress doordat je er alleen voor bent komen te staan. Tijdens het coaching traject bekijken we systematisch hoe jouw rouw en verlies er voor staat. Samen met je coach rouw en verlies neem je tien duidelijke stappen om jouw rouwklachten te verminderen en je functioneren weer op peil te krijgen.

14 tien stappen vooruit nieuw let op solange

Coaching: individueel traject in tien fasen

Coaching biedt effectieve en doelgerichte hulp in situaties die zowel in praktische als in emotionele zin lastig zijn. Zeker ook als je te kampen hebt met een overmaat aan stress doordat je er alleen voor bent komen te staan. Tijdens het coaching traject bekijken we systematisch hoe jouw rouw en verlies er voor staat. We nemen samen tien duidelijke stappen om jouw stressklachten te verminderen en je functioneren weer op peil te krijgen.

Resultaten

Na de coaching weet je hoe je jouw rouwsignalen kunt herkennen en je stress kunt aanpakken of zelfs voorkomen. Je balans tussen werk en privé is verbeterd. Je weet wat je aankunt en wat je wilt: dat maakt dat je je sterker voelt en moediger bent. Doordat je je eigen behoeften erkent en jezelf meer waardeert, gaat communicatie gemakkelijker. En je zult meer plezier ervaren, zowel op je werk als thuis.

Over het algemeen kun je zeggen dat je na een coaching traject:

 • Weer grip op je leven hebt
 • Op een positieve manier met jouw situatie omgaat
 • Weet wat jouw valkuilen en sterkten zijn en de keuzevrijheid voelt om ze te vermijden of ze in te zetten
 • Je grenzen duidelijk kunt aangeven
 • Praktische oplossingen voor praktische problemen hebt gevonden
 • Weet hoe je jouw rouwsignalen en stress kunt herkennen, en weet wat jij eraan kunt doen

Ervaring van coachee

Tien stappen in de goede richting

In tien stappen help ik je om de balans in je leven en werk te herstellen. De stappen zijn:

 1. De intake staat in het teken van diagnostiek en oriëntatie. Via de verlieskast als metafoor brengen we jouw verlieservaringen in kaart. Ook testen we in hoeverre de typische burn-out verschijnselen bij jou aanwezig zijn. Daarbij oriënteren we ons omtrent de vraag wat je wilt leren. De vraag ‘Wat zijn mijn doelen?’ staat centraal.
 2. Aandacht voor rouw en psycho-educatie omtrent verlies en rouw. De vraag ‘Hoe rouw ik?’  staat centraal. Er is aandacht voor jouw rouwsignalen en voor leren bijkomen en ontspannen. We zijn erop gericht om inzicht te verwerven hoe jij rouwt en wat je nodig hebt om dat ten volle ten doen. In alle andere gesprekken is er ruimte en aandacht voor jouw rouw(signalen).
 3. In stap 3 staan we stil bij de vraag: “Wie ben ik in mijn rouw?” We onderzoeken jouw biografie en jouw levenslijn en de impact die jouw levensloop heeft op jouw rouwproces. We ontdekken wat je mee kunt nemen uit jouw biografie aan krachtbronnen om goed met je rouw om te gaan.
 4. Sessie 4 is een sessie waarin we systemisch werken toepassen. De vraag is ‘Wat is de onderstroom’. We brengen jouw systeem van herkomst in kaart en onderzoeken de relatie van je systeem van herkomst tot de andere systemen die meespelen in jouw verliessituatie. We ontdekken welke helpende invloed je nieuwe inzichten hebben op jouw rouw.
 5. Tijdens deze sessie is er tijd voor de tussenevaluatie. De vraag: ‘Waar sta ik nu?’  op een schaal van 0 – 10 wordt van alle kanten belicht.  We oogsten de behaalde doelen en stellen vast waar bijgesteld moet worden.
 6. Het zesde gesprek staat in het teken van overtuigingen (in rouw). Zoals ‘ik moet alles zelf doen’ en ‘ik moet flink zijn’. Je onderzoekt wat jouw belemmerende en helpende overtuigingen zijn en werken aan vergroting van jouw keuzevrijheid. 14 2 tien stappen vooruit
 7. Bij stap 7 is het tijd voor lichaamswerk. Naast dat je hoofd je van alles vertelt over hoe het met je gaat en welke kant je op moet doen je emoties, je gevoel dat ook. Hoe luister je naar je gevoel? Deze vraag is het uitgangspunt voor stap 7. Je staat stil bij de vraag ‘Wat voel ik?’ en ‘Wat vertelt mijn lichaam mij?‘ 
 8. In stap 8 ontdek je wat jouw kernkwaliteiten zijn in rouw en hoe jij die in kunt zetten voor herstel van jouw balans. Ook vragen als ‘Wat inspireert mij?, waar word ik blij van?, wat raakt mij?, wat is het allerbelangrijkste voor mij in leven en werk? wat zorgt ervoor dat ik weer tot bloei kom?, hebben een functie in jouw zoektocht naar balans. 
 9. In deze sessie staat het ideaal levensontwerp in het middelpunt. Vragen als ‘hoe wil ik verder leven?’ ‘Wat zijn mijn dromen, wensen, verlangens en idealen voor de toekomst zonder mijn geliefde?’ We werken planmatig en visionair werken in deze stap.
 10. Stap 10 is de laatste stap. We zijn dan toe aan de eindevaluatie. We blikken terug en vooruit aan de hand van de volgende vragen. Wat heb ik geleerd? Hoe leerde ik? Waar leerde ik van? Hoe hou ik het geleerde vast? Wat wil ik verder ontwikkelen? Hoe was de samenwerking? uitdagingen? Wat ga ik doen? Wat ga ik veranderen ten opzichte van mijn werk en leven tot nu toe? Wat ga ik verder ontwikkelen? En hoe doe ik dat? Welke vervolg stappen ga ik nemen? 

Je zult veel bereiken tijdens het traject. Als afsluiting oogsten we de opbrengsten en vieren dat jij de 10 stappen gezet hebt. Het resultaat staat centraal.

Wat leer je?

Tijdens het traject leer je om je verdriet aan te gaan en je emoties de ruimte te geven. Je zult zien dat alleen dit al ruimte schept. Ook het leren omgaan met stress en angst, en te ontspannen, is een belangrijk onderdeel van de coaching. Daarna is het tijd om je leven opnieuw in te richten na de ingrijpende verandering die je hebt meegemaakt. Je onderzoekt wat je écht wilt, je krijgt inzicht in je prioriteiten en je herkent waar je grenzen liggen. Je leert deze ook duidelijk aan te geven. Gaandeweg zal je de balans tussen werk en privé verbeteren.

Aanmelding

Heb je interesse en wil je graag meer weten? Bel je coach rouw en verlies dan of vul het formulier in voor het gratis kennismakingsgesprek.

Ik geef me op voor een gratis kennismaking

gestapelde stenen