Rouwrituelen - Solange coaching

Solange Boasman Verlies & Rouwbegeleiding

Rouwritueel De liefde blijft

Verlies raakt je in je hart en in je ziel. Ingrijpend verlies zet je wereld op de kop. De wereld is voorgoed veranderd. Je moet opnieuw je weg vinden en betekenis geven aan wat je overkwam in dit leven. Je mag antwoorden vinden op de vraag: wie ben ik zonder mijn geliefde. Rouwrituelen kunnen je hierbij ondersteunen.

Helende kracht

Rituelen kunnen ons helpen om helende aandacht te hebben voor het verlies. Door een ritueel vorm te geven kan je negatieve spanning omtrent je verlies verminderen en zelfs uit de weg ruimen. Je ervaart na het ritueel meer geestelijke rust en een opening om je nieuwe levensperiode vorm te geven.

Tijdens de maandelijkse rouwrituelen is er ruimte voor afscheid nemen, herdenken, namen noemen, herinneringen.

Rouwtaken

Wat je te doen hebt in rouw lees je terug in de rouwtaken. De taken hebben geen vaste volgorde. Uiteraard is het zo dat je niet je leven weer op kunt pakken voordat je jouw verlies hebt erkend. Dit zijn de rouwtaken:

Rouwtaak 0: Leren leven met verdriet en rouw
Rouwtaak 1: De realiteit van het verlies accepteren
Rouwtaak 2: Het toelaten van de pijn van het verlies
Rouwtaak 3: Verder leven met het gemis van de overledene
Rouwtaak 4: Het oppakken van het leven met die ander in je hart.

De getijden van rouw

Ook is het rouwen te vergelijken met de getijden. Het verlies kan je de ene dag of het ene moment volledig overspoelen zoals dat bij een vloed getij kan gebeuren. Je zit compleet in je verdriet en je bent op je verlies georiënteerd. En op een ander moment kan het zijn dat je goed je nieuwe leven op kunt pakken en weer passie en plezier kunt voelen in de omgang met anderen (in je werk) en in je bezigheden. Je vindt afleiding en perspectief in de rollen en verantwoordelijkheden die je aangaat na jouw ingrijpende verlies.

http://www.froot.nl/wp-content/uploads/2012/10/tides_transform_these_landscapes_640_16.jpeg

Het gedenkmoment ‘De liefde blijft’

Het gedenkmoment is bedoeld voor iedereen die onlangs of langer geleden een dierbare verloren heeft.
De ceremonie is een moment voor jezelf en een moment voor je overleden dierbare.

Misschien overleed je kind, je partner, je broer of je zus, een van je ouders, of je maatje onlangs. Dat is zeer ingrijpend verlies! Je kunt de behoefte voelen om er met andere rouwenden bij stil te staan.

Ook kan het zijn dat je al lang geleden groot verlies meemaakte. En dat je zoekt naar hoe je het verdriet, dat er nog is, meer los kunt laten en anders vast kunt pakken.
Dan is het rouwritueel passend voor jou. Wees van harte welkom!

Waarom een ritueel:

– het delen lucht op
– het geeft geestelijke rust
– je leert de negatieve spanning los laten
De toegang is gratis.

Wat ontvang je:
– persoonlijke aandacht voor je verhaal
– ondersteuning van een gecertificeerde rouwbegeleider
– informatiepakket in een mooie map + schrift voor je rouwverhalen
– bijzonder en hartverwarmend aandenken

Aantal deelnemers: minimaal 3 en maximaal 6 personen.

Locatie: Dr. van Deenweg 16A – 20.00 tot 21.30 – uiterlijk 22.00 uur.

De gedenkmomenten worden maandelijks georganiseerd. Dit gedenkmoment is een herhaling van het gedenkmoment van donderdag 8 september, maandag 3 oktober, donderdag 3 november, maandag 12 december en maandag 24 april.

Ook worden er op verzoek gedenkmomenten georganiseerd voor andere groepen, zoals mensen die gescheiden zijn (In liefde loslaten), mensen met een onvervuld kinderwens of partnerwens (Stil verlangen) of rouwenden die rouwen om een geliefde die zijn of haar leven terug gaf (De liefde blijft/leven met zelfdoding).

 

 
  • Section

 

Anti-Spam