Solange Boasman Verlies & Rouwbegeleiding

Omgaan met verlies voor medewerkers

Coaching: individueel traject

foto nr 16 voor pagina 14 pas op de plaats

Medewerkers die op welke manier dan ook hun partner verloren hebben, zullen vrijwel altijd de neerslag hiervan ervaren in hun werk. Een rouwproces kost energie en heeft maar al te vaak gevolgen voor onder andere de concentratie en het uithoudingsvermogen. Het is gemakkelijk te begrijpen dat de combinatie van rouw en werk stress kan veroorzaken. Het is dan belangrijk om hierop in te spelen zodat burn-out en ziekteverzuim zoveel mogelijk voorkomen worden of in goede banen geleid worden.

Rouwkost voor medewerkers

Wist u dat één zieke medewerker gemiddeld € 250,– per dag kost? Uit onderzoek blijkt dat mensen die iemand in hun nabije omgeving verliezen zich gemiddeld zo’n 100 dagen ziek melden. Bij echtscheiding blijken mensen in het jaar van de scheiding tussen de 8,4 en 9,1 procent te verzuimen. Rouw is geen ziekte, maar je kunt er wel goed ziek van zijn. Met een op maat gesneden traject kunt u ziekteverzuim en hoge kosten voor uw organisatie voorkomen.

Voor medewerkers die te maken hebben met verlies van hun partner door scheiding, ernstige ziekte of overlijden heb ik het coachingstraject “Rouwkost voor medewerkers – Omgaan met verlies en rouw op de werkvloer” opgezet. Het traject kent drie varianten:

 1. Preventie, geschikt bij dreigende uitval door rouw(signalen)
 2. Herstel, effectieve begeleiding tijdens een rouwperiode en
 3. Re-integratie, voor duurzame terugkeer op de werkvloer

vergeet-me-nietjes

 

Resultaten

Tijdens en na het begeleidingstraject Rouwkost voor medewerkers – Omgaan met verlies op de werkvloer is uw medewerker op adem gekomen. Er is weer rust en ruimte in het hoofd om zowel het normale leven als de taken op het werk weer productief in te vullen.

 • Er is herkenning en bevestiging ervaren, daardoor kan de medewerker weer verder
 • De medewerker heeft weer inzicht in eigen processen
 • De medewerker ervaart grip op zijn of haar leven
 • De medewerker kan de situatie accepteren
 • De medewerker weet wat zijn of haar valkuilen zijn en kan die vermijden
 • De medewerker kan zijn of haar grenzen duidelijk kunt aangeven
 • De medewerker heeft praktische oplossingen voor praktische problemen hebt gevonden
 • De medewerker weet hoe hij of zij stress kan herkennen, en hoe hij of zij daar zelf iets aan kan doen

Preventie

Het preventietraject is bedoeld voor medewerkers die lichte tot matige rouwsignalen ervaren. De klachten kunnen zijn:

 • Vermindering van functioneren
 • Sneller geïrriteerd zijn
 • Moeite met concentratie en geheugen
 • Een opgejaagd gevoel hebben
 • Niet meer voor 100% in staat zijn om te doen wat er wordt gevraagd
 • Moeite met in- of doorslapen
 • Lichamelijke klachten hebben als hartkloppingen, nek- en schouderklachten of hoofdpijn

In het traject leert de medewerker om zijn/haar energievreters en energiegevers in kaart te brengen. Het totaalplaatje van de levenssituatie komt aan bod. Je leert jouw rouwsignalen herkennen en rouwbehoeften erkennen. Helpende gedachten en helpend gedrag waarmee je stress en burnout kunt voorkomen wordt onderzocht en aangeleerd. Doel is om actief de werksituatie af te stemmen op de veranderde levenssituatie.

beukenblaadjes

Herstel

Het hersteltraject is geschikt voor medewerkers die al thuis zijn komen te zitten door verdriet en rouw en behoefte hebben aan gerichte, effectieve begeleiding. Doel is de precieze oorzaken van het verzuim in kaart te brengen, en om het rouwproces volledig aan te gaan, met herstel en perspectief in het vooruitzicht.

Re-integratie

Het re-integratietraject is bedoeld voor diegenen die eraan toe zijn om het werk weer op te pakken na een (lange) periode van uitval. Doel is een duurzame terugkeer op de werkvloer.

Vijf fasen

Alle drie de varianten van “Rouwkost voor medewerkers” kennen een opbouw in vijf fasen, telkens afgestemd op de specifieke situatie van de medewerker:

 1. Diagnostiek en oriëntatie. We onderzoeken in hoeverre de typische rouwsignalen al, of nog steeds bij de medewerker aanwezig? Ook oriënteert de medewerker zich omtrent de invloed van zijn/ haar rouwproces op het werk, en andersom.
 2. Leren ontspannen. Er is aandacht voor de klachten, het zelfvertrouwen en voor stabilisatie en voor psycho-educatie.
 3. Inzicht verwerven in de kracht- en stressbronnen in de rouwsituatie. De medewerker leert om de balans tussen kracht en stressbronnen te herstellen.
 4. Vaardigheden leren en veranderingen voor de toekomst ontdekken en toepassen.
 5. Planmatig en gevoelsmatig handelen: Op zoek gaan naar antwoorden op de vragen: ‘, ‘Hoe ga ik verder zonder mijn geliefde?’, ‘Wat zijn mijn verlangens en behoeften voor de toekomst?, ‘Wat ga ik veranderen ten opzichte van mijn werk en leven om mijn balans te herstellen?’, ‘Wat ga ik ontwikkelen?’, ‘Hoe doe ik dat? En ‘Welke vervolgstappen ga ik zetten?’

Omvang

Het traject omvat een intakegesprek van 1,5 tot 2 uur en minimaal 8 coachingssessies van 90 minuten. Wilt u meer informatie over een traject voor uw medewerker. Vul het contactformulier in.

Ik wil contact