Rouwkost voor teams

Solange Boasman Verlies & Rouwbegeleiding

Omgaan met verlies voor teams

Coachingstraject voor groepen en teams

19 rouwkost voor teams

“Rouwkost voor teams – Omgaan met verlies op de werkvloer” is een training voor medewerkers die vanuit hun functie te maken hebben met verlieservaringen. De training is geschikt voor medewerkers die in het dagelijkse werk bewust willen omgaan met

 • het verlies en het rouwproces van mensen waar zorg aan verleend wordt,
 • de zorg voor nabestaanden,
 • zelfzorg en
 • de collegiale zorg.

Thema “verlies” in zorgberoepen

“Rouwkost voor teams” is bij uitstek geschikt voor beroepen in de zorg. Omgaan met verlies kan hier een centraal thema zijn. Denk aan cliënten die overlijden, aan hun nabestaanden, aan zieken die hun gezondheid voor altijd verloren zien gaan. Al deze situaties vragen van de zorgverlener een eigen visie op verlies, inzicht in de invloed hiervan op zichzelf, en inzicht in de invloed hiervan op collega’s. “Rouwkost voor teams” biedt dit inzicht en geeft handvatten voor een constructief omgaan met verlies op het werk.

adnovim training 3

Resultaat

Het constructief omgaan met bovengenoemde thema’s zorgt voor (vergroting van de) bewustwording van de professional ten op zichte van de thema’s verlies en rouw.  Hierdoor zal de professional meer klantgericht kunnen werken en handvatten hebben voor het verlenen van collegiale zorg.

Kortom, de medewerker kan:

 • eigen visie op verlies en rouw verwoorden en in praktijk brengen ten behoeve van de team- en organisatiedoelen
 • plezieriger werken door de nieuwe vaardigheden en inzichten,
 • valt minder snel uit door de hervonden balans en bewustwording
 • creëert een gezonde(r) balans tussen professionaliteit en nabijheid
 • effectieve collegiale zorg verlenen in verlies- en rouwsituaties op de werkvloer.

Doelen

 • Bewuster omgaan met het thema verlies en rouw in je vak
 • Eigen visie op het thema verlies en rouw verhelderen
 • Leren begeleiden op de thema’s verlies en rouw
 • Eigen ontwikkeling en het toepassen van zelfzorg
 • Teamontwikkeling en het vormgeven van collegiale zorg

Ervaring van cursisten

20150324_160803

Opbouw van het programma

Het programma is opgebouwd uit 2 dagdelen van 3,5 uur. Deelnemers krijgen een voorbereidende opdracht die als input geldt voor de dagdelen. Tussen de beide dagdelen werken we met opdrachten om zo het geleerde in de praktijk te borgen. Naast de cursusdagen en bijbehorende opdrachten werken we met een intervisiesessie. Deze intervisiesessie wordt georganiseerd en begeleid door de deelnemers zelf aan de hand van een vaste methodiek. Dit met als doel om blijvend intervisiesessies te integreren binnen de eigen werkomgeving. Ook werken we met een (telefonisch) vragenuur waarin casuïstiek en vragen beantwoord worden door de trainer.

Maximale groepsgrootte

De maximale groepsgrootte is 12 deelnemers. Met deze groepsgrootte zijn veiligheid en kwaliteit gewaarborgd.

Aanmelden

Hebt u interesse en wilt u graag meer weten over een traject voor een van uw medewerkers? Of bent u werknemer en wilt u meer weten over een rouwbegeleidingstraject. Bel me dan of vul het contactformulier in.

Ik wil contact